Dogs Names Top 10 & 25 Quicks Picks      
  Monthly Vibrations Master Lotto Reports  
DogsO   Pick-3  
Oralia  
Orange  
Orangeade  
Orangutan  
Orbis  
Orbi  
Orbit  
Orchid  
Oregano  
Orin  
Oreo  
Oriana  
O'Riley  
O'Reilly  
Oriole  
Orion  
Orja  
Orla  
Orlando  
Orlo  
Orloff  
Ormand  
Ormandy  
Ornament  
Orpha  
Orphan  
Orphan Annie  
Orpheus  
Orris  
Orsa  
Ortega  
Orville  
Orvis  
Orwell  
Orzo  
Osborne  
Oscar  
Oskar  
Osgood  
Osha  
Oshkosh  
Oslo  
Osman  
Osmond  
Osmosis  
Ossie  
Ostrich  
Oswald  
Othello  
Otis  
Otto  
Ottomar  
Ouija  
Ounce  
Outlaw  
Outlet  
Outrageous  
Outrigger  
Outsider  
Outtake  
 
 
DogsO   Pick-4  
Oralia  
Orange  
Orangeade  
Orangutan  
Orbis  
Orbi  
Orbit  
Orchid  
Oregano  
Orin  
Oreo  
Oriana  
O'Riley  
O'Reilly  
Oriole  
Orion  
Orja  
Orla  
Orlando  
Orlo  
Orloff  
Ormand  
Ormandy  
Ornament  
Orpha  
Orphan  
Orphan Annie  
Orpheus  
Orris    
Orsa  
Ortega  
Orville  
Orvis  
Orwell  
Orzo  
Osborne  
Oscar  
Oskar  
Osgood  
Osha  
Oshkosh  
Oslo  
Osman  
Osmond  
Osmosis  
Ossie  
Ostrich  
Oswald  
Othello  
Otis  
Otto  
Ottomar  
Ouija  
Ounce  
Outlaw  
Outlet  
Outrageous  
Outrigger  
Outsider  
Outtake  
                 
  Chance Favors  
  Just Click The Update Button To Update This List  
 
 Duplication Please Substitute 6s 7s 8s 9s With 1s 2s 3s 4s And 5s According To Formula  
 Duplication Please Substitute with your family Birthdates  According To Formula  
 
  Updated Data Daily Here!!   
 
  ©2006 Adolf